Er zijn regelwerk, nieuwe waterleidingen en rioleringspijpen aangebracht en nu wordt isolatiemateriaal geplaatst.
Druk bezig met de isolatie.

30 januari 2019
We zijn al een paar weken bezig en het werk schiet al aardig op.

Het houten regelwerk is aangebracht, evenals de elektriciteits-, water- en rioleringsaansluitingen. De buitenmuren worden goed geïsoleerd en van stevige beplating en gipsplaten voorzien. De kalkstenen muurtjes worden met een primer ingestreken. Het werk begint aardig op te schieten.