Met een shovel wordt een mand, met daarin iemand die een nestkastje vasthoudt, opgetild bij een stam van een boom.
Een nestkastje wordt opgehangen.

29 november 2019
We zijn druk in de weer met het maken en ophangen van nestkastjes.

Nadat het gemaakte prototype voor een nestkastje, zie Prototype (17-10-2019), is goedgekeurd, wordt, na het maken van een duidelijk zaag- en timmerschema, met een buurman afgesproken, dat we 50 nestkastjes gaan bouwen. We doen eerst de nodige boodschappen en beginnen daarna met zagen, boren, lijmen, schroeven en verven. Vervolgens krijgen alle kastjes een ID en worden tenslotte opgehangen. Een trap en een shovel maken het makkelijk de juiste hoogte te bereiken. De vogeltjes zullen hier nog lang van kunnen gaan genieten en wij hopelijk ook.