Veel groene blaadjes in een moestuin.
De plantjes zijn enorm gegroeid.

9 juni 2019
De plantjes in de moestuintjes zijn flink gegroeid.

Van het voorjaar hebben we plantjes in de moestuin gepoot en deze zijn goed aangeslagen. We krijgen onder andere tomaten, sla en verschillende koolsoorten.