Een van modder gemetseld nestje met daarin een vijftal jongen, waarvan een het bekje opengesperd heeft waardoor een geel oranje keel zichtbaar is.
In het zwaluwnestje zitten vijf hongerige jongen.

14 juni 2018
De zwaluwen zijn terug en hebben hun oude nestje weer in gebruik genomen.

De Boerenzwaluwen komen vanaf begin april geleidelijk aan weer terug uit Centraal- en West-Afrika, waar ze overwinterd hebben. In het begin zijn er nog maar enkelingen en pas in mei zijn ze allemaal terug. Vandaar ook het spreekwoord: "Eén zwaluw maakt nog geen zomer". De zwaluw geldt als een geluksbrenger en men gelooft dat waar zij zich nestelen geen bliksem zal inslaan.