Op de achtergrond een paar bomen, een Atlas kraan met graafbak en een mestvaalt.
Het werk aan het weiland begint.

19 september 2015
We rijden altijd buiten op de Veluwe en onze rijbak gebruiken we eigenlijk alleen nog om de paarden in los te gooien; een beetje minder groot mag dus wel.

Verder kunnen we nog best wel een stukje weiland erbij gebruiken. Dus maken we van de rijbak een vierkante longeerbak en trekken we het resterende deel bij het al aanwezige stukje grasland. Daarvoor moet dan wel het hekwerk dat de bak en het grasland scheidt 20 meter opgeschoven worden. Het zand uit de bak moet worden afgegraven en verplaatst naar het uitloop stuk voor de paarden aan de andere kant van de boerderij. Daar moeten dan ook hekken verplaatst worden. Verder moeten de nodige kubieke meters zwarte grond op de plek van het nieuw stukje weiland aangebracht worden. Alles bij elkaar een flink zware klus en we zijn blij dat we de buurjongens bereid gevonden hebben ons daarbij te helpen.

Er wordt begonnen met het verplaatsen van hekken op het uitloopland. Het ongebruikte 4 meter brede hek bij de overkapping wordt verplaatst naar de kant van de mestvaalt. En na een uurtje of wat is er ruimte gemaakt en wordt het grote hek verplaatst. Het resultaat is dat de paarden nu een grote uitloop hebben en dat wat grotere machines nu probleemloos het land op kunnen rijden. Dit laatste is dus handig omdat er heel veel afgegraven zand zal worden gestort. Op een zaterdagmorgen, bij het krieken van de dag, verschijnt de Atlas om te starten met het afgraven van het zand. 

Dit wordt in de kiepkar geschept en met een tractor naar de andere kant, het uitloopland, gereden en daar gestort. Er wordt met heel wat kubieke meters heel wat keren heen en weer gereden. Nadat het zand is afgegraven wordt het hek, dat de scheiding tussen weiland en rijbak vormt, 20 meter verplaatst. Terwijl het beton uithardt worden vele kubieke meters zwarte grond aangevoerd en op het weiland in spĂ© uitgereden. Een andere buurman is vervolgens zo vriendelijk om de nieuwe grond te frezen, waardoor een prima voedingsbodem voor het ontkiemende gras ontstaat. 

Ten slotte wordt het graszaad op de ouderwetse manier, lopend over het land met een emmertje en hark, gezaaid. En binnen twee weken verschijnt een groene waas over het land; het gras groeit al! Met een maand is het jonge gras al een paar centimeter lang, dus dat gaat de goede kant op. Met de lente volgend jaar zal er overheen gereden worden met een zware betonrol om de bodem stevig te maken. Daarna zullen er een tijdje wat schapen van de buurman op grazen. Schapen 'knippen' het gras netjes, waar paarden meer 'trekken'. Op deze manier krijgt het gras langer de tijd om stevig te wortelen. In ieder geval is dit stukje grond nu klaar voor de komende winter.